SOUTĚŽ o iPhone

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE K 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SECONDHELP

Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel týkajících se spotřebitelské soutěže „Setři iPhone“(dále jen „soutěž“), která se koná ve formě stíracích losů, (dále také „losy“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu zveřejněných na internetových stránkách www.secondhelp.cz

Pořadatelem soutěže je MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. (dále jen „pořadatel“), se sídlem: Prokopova 17, 301 00 Plzeň, IČ: 27898311, vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou O 109, která je rovněž provozovatelem a vlastníkem webového portálu www.secondhelp.cz.

Soutěž probíhá od 30.11. 2020 do vydání všech losů, moximálně do 29.2.2021. Uplatnit výhru je možné do 31.3.2021.

Pořadatel koná soutěž formou stíracích losů. Zakoupí-li kterýkoli zákazník v období soutěže v kterémkoli obchodě SECONDHELP zboží v ceně minimálně 350 Kč, obdrží po zaplacení společně se zbožím i stírací los. Stírací los obsahuje jedno stírací pole. Soutěžící setře stírací pole. Po jeho setření se na losu objeví označení druhu výhry. Výhra je okamžitá a jednu z výher vyhrává každý los. Soutěžící výhru uplatní odevzdáním losu.

V případě hlavní výhry, kterou je mobilní telefon iPhone dle výběru pořadatele, souhasí výherce s krátkým rozhovorem, pořízením fotodokumentace a videozáznamu z předání výhry. Souhlasí také s umístěním pořízených materiálů na sociální sítě SECONDHELP.

Soutěž probíhá v obchodech SECONDHELP: Americká 35, 301 00 Plzeň – Klatovská 141, 301 00 Plzeň – Masarykova 75, 326 00 Plzeň – Martinská 10, 301 00 Plzeň – Nám. Míru 63/1, 339 01 Klatovy – Nádražní 223, 339 01 Klatovy – Prap. Veitla 61, 340 22 Nýrsko – Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice – T. G. Masaryka 22, 342 01 Sušice

Pořadatel si vyhrazuje právo po dobu konání soutěže upravit, a to i v průběhu soutěže.  Změna bude vyznačena  v dodatku  k těmto  pravidlům  a  zveřejněna  přiměřeným  způsobem  v místě konání soutěže a na pořadatelových www. V případě uplatnění stíracích losů po ukončení trvání soutěže, nárok na výhru uvedenou na příslušných stíracích losech zaniká a pořadatel v takovém případě není povinen soutěžícímu příslušnou výhru poskytnout. K výhrám uplatněným po skončení soutěže nebude brán zřetel. Výhru nelze vymáhat zpětně po ukončení doby soutěže. 

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže a též si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit nebo při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají společnosti MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.

V případě odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, je tento povinnen vrátit získanou výhru ke dni odstoupení od smlouvy.

Zaměstnanci sociálního podniku SECONDHELP se soutěže nemohou účastnit.

Soutěže se nesmí účastnit mladší 18 let.

K výročí 10 let SECONDHELPu bylo vydáno celkem 1 500 kusů stíracích losů.

999 losů s výhrou slevy 10% z ceny dalšího nákupu, 300 losů s výhrou šátek zdarma, 200 losů s výhrou tričko do 200 Kč zdarma a 1 los s výhrou mobilního telefonu iPhone dle výběru pořadatele soutěže.

Vzor losu a výherní symboly

Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.SECONDHELP.cz
Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.

15.10.2020